Originál kolekce na Zoot.cz

Úvod » Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů

publikováno 12.12.2011

 

První myšlenka zřídit sbor dobrovolných hasičů vznikla již v roce 1885. Sboru velel učitel Julius Jambor. Sbor čítal 32 členů. Než ale mohl být řádně zaregistrován, byl učitel Jambor přeřazen do Jestřabic. Věci se nikdo dál nevěnoval, a tak se sbor rozešel a upadl v zapomnění.

Sbor přes stálé finanční potíže pořídil ve Vídni svou první pístovou stříkačku a stejnokroje. Strážovští hasiči se zúčastňovali všech církevních slavností, hráli divadlo a také spolu s okolními sbory zachraňovali majetek lidí, když vypukl pořár. V té době byl červený kohout nejhorší pohromou pro lidi, protože následky byly téměř vždy zničující. V obci většinou hořely stodoly plné slámy, od nich pak chlévy a domy. Z dochovaných zápisů se dozvídáme, že strážovští hasiči zachránili dost lidí před bankrotem, protože zde bylo mnoho rolníků a sedláků, kteří by bez zásob krmiva a obilí pro zvířata přišli o živobytí. Také se měnilo složení sboru. Bratři odcházeli z různých důvodů. Někteří rukovali na vojnu, stěhovali se, a byly i případy, že několik hasičů bylo odsouzeno za zločin. Dalším starostou sboru byl zvolen pan František Lipold.

Dne 14.září 1937 zemřel první prezident T.G.Masaryk. Dne 17. září hasiči uctili památku prezidenta mimořádnou schůzí. Pohřbu T.G.Masaryka v Praze se zúčastnil vzdělavatel sboru - řídící učitel Bedřich Kračmera. Rok 1938 byl popsán v hasičské kronice jako předvečer války. Po mnichovské zradě, všeobecné mobilizaci a ztrátě Sudet napsal Bedřich Kračmera do kroniky : „Jak celý národ, tak i hasičstvo jde do nového života v nové republice“. Nic se nezměnilo na zásadě věrnosti heslu Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně! Hasičstvo půjde cestou houževnaté práce v novém našem státě s pevnou vírou svým ideám ku prospěchu občanů a svého národu“.

V roce 1948 bylo rozjodnuto postavit hasičskou nádrž v trati „Zahrádky“. Obec zakoupila 100 metrů krychlových kamene z lomu z Vřesovic. V roce 1949 byla stavba provedena pod vedením stavitele Aloise Vachulky z Mladé Boleslavi. V ropce 1950 pořádali hasiči malé hody a při nich provedli vysvěcení nové stříkačky. Na tuto slávu se sjeli zástupci sborů z celého Kyjovska. Vysvěcení a mši celebroval pan farář Jaroslav Schtreit za asistence pana faráře z Věteřova a kaplana želetického. V roce 1951 bylo československé hasičstvo reorganizováno na sbor požární bezpečnosti, předchůdce ČSPO. Po této reorganizaci se začali angažovat v požární ochraně různí političtí pracovníci, předsedové MNV, Národí fronty. Práce požárníků nabírají jiný směr, než k čemu byl funkce hasičů určena. To lze vyčíst i ze zápisků v jednatelské knize. Projevilo se to i v práci požárníků. Do roku 1955 požární sbor prochází krizí. Až v tomto roce pan František Hlaváč sestavuje nové družstvo, opraví se stříkačka a sbor začíná opět pracovat. V roce 1956 se opravila stará zbrojnice. Za výborné výsledky za poslední roky byl do Strážovic požárníkům přidělen malý autobus ŠKODA RN. Jako řidiči byli určeni Miroslav Pekárek a Hynek Holeček. Toto vozidlo sloužilo požárníkům až do roku 1962. V roce 1959 se přihlásilo do ČSPO pět nových členů, kteří později udržovali sbor v akceschopnosti a které si všichni pamatujeme. Byli to: Kolaja Josef, Kolaja Miroslav, Lupač Jan, Číž Karel a Hlaváč František, velitel. V roce 1962 dosloužila ŠKODA RN a místo ní sehnali požárníci TATRU 805, která po generální opravě sloužila až do roku 1986.

Nejhorší výjezd k požáru byl 3. ledna 1988. Začal hořet sklad hnojiva a chemikálií v Kyjově - Boršově. Ze Strážovic vyjeli dvě jednotky, dobrovolní požárníci a jednotka z JZD Strážovice. Na místě se sjeli sbory z celého Kyjovska. Oheň řádil celou noc a domů se požárníci rozjížděli až ráno. Druhý den šli všichni do nemocnice na odběry krve, protože z chemikálií se hořením uvolňovaly toxické látky, které požárníci vdechovali. Někteří byli hospitalizováni, ostatní jeli domů. I dnes po tolika letech nevíme, jaké následky tato katastrofa zanechala na zdraví lidí. Celou věc se podařilo státním orgánům uhrát do ztracena a požárníkům ani nepoděkovali. V tomto roce umírá předčasně ve věku 48 let předseda sboru Karel Číž. Za jeho vedení dosáhl sbor velkých úspěchů a měl autoritu i u okolních sborů. V devadesátých letech požární sbor opět prochází krizí. Mění se státní zřízení, lidé nemají zájem o veřejnou práci. Také požárníci přicházejí v těchto letech o zbrojnici. Budova přechází pod obecní úřad a požárníci jsou zde v bezplatném nájmu ve dvou garážích a dvou sklepních místnostech. V těchto letech také končí ČSPO a organizaci se vrací původní název Sbor dobrovolných hasičů a začíná navazovat na původní tradice. V roce 1994 umírá bratr František Hlaváč. Byl u zrodu poválečné historie strážovských hasičů a členem okrskového i okresního výboru. V roce 1995 se konaly doplňkové volby do vedení SDH. Starostou se stal Václav Svoboda, velitelem Bedřich Bárta, kteréh vyměnil ve funkci Ondřej Vymazal, hospodářem byl zvolen opět Jaroslav Brhel.

V posledních deseti letech se sbor věnuje požárním cvičením, prevenci a školení v požární ochraně, čištění požární nádrže a každý rok pořádá jednu kulturní akci. Zúčastňujeme se požárních cvičení okrsku, kde máme střídavě úspěchy. Zatím náš největší úspěch bylo 2.místo v okresním cvičením ve Strážovicích v roce 2005. V roce 2006 náš sbor nacvičil část programu na slavnosti 875. let založení Strážovic. Předvedli jsme zvyk „pochovávání basy“. Potom jsme obsluhovali improvizovaný košt vína. Tento rok se stal novým velitelem bratr Jiří Vráblík a zemřel náš dlouholetý člen Josef Procházka. Byl členem 53. let. V roce 2008 zemřel náš nejstarší člen Antonín Chromý. Členem byl neuvěřitelných 62 let. V roce 2010 proběhly volby 3. okrsku, do kterého patříme i my. Za Strážovice byl zvolen starosta Václav Svoboda. Tento rok byla v našem okrsku zakoupena figurína na nácvik první pomoci. Jako školitel byl zvolen Ondřej Vymazal, který pracuje jako záchranář. Také tento rok a v roce 2011 jsme skládali zkoušky odbornosti „Hasič 3.stupně“.Zkoušky udělali bratři Tomáš Bárta, Václav Svoboda, Petr Dubný a Martin Vráblík.

Příští rok máme v plánu vyškolit dva rozhodčí na požární soutěže a další na „Hasiče 3.stupně“. Opět se zúčastníme všech soutěží, ale hlavní bude příprava bude na 110. výročí založení našeho sboru, které se bude konat v roce 2013.

 

  Kategorie: požární sport

  Návštěv: 1768
  Dnes: 0
  Online: 1

  Aktualita

  Vložení fotografií z okrskové soutěže ve Ždánicích
  Byly vloženy fotografie z okrskové soutěže, která se konala 2.6.2012 ve Ždánicích. Jednotlivé fotografie naleznete v menu fotogalirie ...

  Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery


  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
  Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery